Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Auteur)
Autres auteurs: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traducteur)
Format: Livre
Langue:Greek
German
Publié: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Sujets:
Accès en ligne:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Table des matières:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών