Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Andre forfattere: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Format: Bog
Sprog:Greek
German
Udgivet: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Fag:
Online adgang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Indholdsfortegnelse:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών