Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Další autoři: Καπετανάκης, Κυριάκος (Překladatel)
Médium: Kniha
Jazyk:Greek
German
Vydáno: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Témata:
On-line přístup:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Obsah:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών