Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Altres autors: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traductor)
Format: Llibre
Idioma:Greek
German
Publicat: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Matèries:
Accés en línia:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Taula de continguts:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών