Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (مؤلف)
مؤلفون آخرون: Καπετανάκης, Κυριάκος (المترجم)
التنسيق: كتاب
اللغة:Greek
German
منشور في: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
جدول المحتويات:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών