Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Kolejni autorzy: Καπετανάκης, Κυριάκος (Tłumacz)
Format: Książka
Język:Greek
German
Wydane: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Szczegóły zapisu ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Sygnatura: 1816 GAS
Egzemplarz Unknown Not for loan
Egzemplarz Unknown Not for loan