Το πάθος για την αλήθεια /

Να κ' η περίπτωση του Ηράκλειτου, που αποτραβήχτηκε στις ελεύθερες εκτάσεις και στα περιστύλια του τεράστιου ναού της Αρτέμιδας: τούτη η "έρημος" ήταν, οπωσδήποτε, πιο άξια - τ' ομολογώ! Γιατί να μην υπάρχουν και για μας τέτοιοι ναοί; (…Χμ, ίσως και να υπάρχουν. Να, μου έρχεται τ...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 (Autor)
Kolejni autorzy: Δουβαλέρης, Βαγγέλης (Autor wstępu, przedmowy itd., Tłumacz), Αποστολίδης, Ήρκος Ρ. (Redaktor)
Format: Książka
Język:Greek
German
Wydane: Αθήνα : Gutenberg, 2015
Seria:Ψήγματα ; 2
Hasła przedmiotowe:

ΚΔΒΚ: Unknown

Szczegóły zapisu ΚΔΒΚ: Unknown
Sygnatura: 193 NIE
Egzemplarz Unknown Dostępne  Zamów