Το πάθος για την αλήθεια /

Να κ' η περίπτωση του Ηράκλειτου, που αποτραβήχτηκε στις ελεύθερες εκτάσεις και στα περιστύλια του τεράστιου ναού της Αρτέμιδας: τούτη η "έρημος" ήταν, οπωσδήποτε, πιο άξια - τ' ομολογώ! Γιατί να μην υπάρχουν και για μας τέτοιοι ναοί; (…Χμ, ίσως και να υπάρχουν. Να, μου έρχεται τ...

पूर्ण विवरण

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 (लेखक)
अन्य लेखक: Δουβαλέρης, Βαγγέλης (परिचय का लेखक, आदि।, अनुवादक), Αποστολίδης, Ήρκος Ρ. (संपादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
German
प्रकाशित: Αθήνα : Gutenberg, 2015
श्रृंखला:Ψήγματα ; 2
विषय:

ΚΔΒΚ: Unknown

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Unknown
बोधानक: 193 NIE
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें