Trích dẫn APA

Vergilius Publius Maro, 7. π., & Voss, J. H. (1800). P. Virgilii Maronis opera omnia =: P. Virgilius Maro saemmtliche Werke. Wien: Bey Joseph Oehler.

Trích dẫn kiểu Chicago

Vergilius Publius Maro, 70-19 π.Χ., và Johann Heinrich Voss. P. Virgilii Maronis Opera Omnia =: P. Virgilius Maro Saemmtliche Werke. Wien: Bey Joseph Oehler, 1800.

Trích dẫn MLA

Vergilius Publius Maro, 70-19 π.Χ., và Johann Heinrich Voss. P. Virgilii Maronis Opera Omnia =: P. Virgilius Maro Saemmtliche Werke. Wien: Bey Joseph Oehler, 1800.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.