L' appendicite formes et traitement /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Broca, Auguste, 1859-1924 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Librairie J.-B. Bailliere, 1900
Loạt:Les actualites medicales
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Số hiệu: 1900 BRO
Sao chép Unknown Not for loan