Εμπορευματολογία : πρός χρήσιν των εμπορικών σχολών : επί τη βάσει του αναλυτικού προγράμματος του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας. Τεύχος Β' /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Χατζηκυριάκος, Γεώργιος (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Εκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1929-1930
Έκδοση:2η έκδ.
Θέματα: