Trích dẫn APA

Δεληβάνης, Α. Δ. (1976). Γλωσσικό πρόβλημα καί παιδεία. Αθήναι: [χ.ό.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Δεληβάνης, Αριστομένης Δ. Γλωσσικό πρόβλημα καί παιδεία. Αθήναι: [χ.ό.], 1976.

Trích dẫn MLA

Δεληβάνης, Αριστομένης Δ. Γλωσσικό πρόβλημα καί παιδεία. Αθήναι: [χ.ό.], 1976.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.