Δύο Γάλλοι στους τρείς : για ένα φιλελευθερισμό με κοινωνική συνείδηση /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Giscard d' Estaing, Valery (Tác giả)
Tác giả khác: Ράλλης, Γεώργιος Ι., 1918-2006 (Tác giả giới thiệu, v.v.), Κυπραίου, Ελένη (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Greek
Được phát hành: Αθήνα : Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1985
Những chủ đề:

ΚΔΒΚ: Unknown

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Unknown
Số hiệu: 320 GIS
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ