Ρώτα τον άνεμο

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Müşterek Yazar: Ascendant Pictures (Yapımcı)
Diğer Yazarlar: Towne, Robert, 1934- (Tönetmen), Farrell, Colin, 1976- (İcracı), Hayek, Salma, 1966- (İcracı)
Materyal Türü: Yazılım Ekitap
Dil:English
Greek
Baskı/Yayın Bilgisi: Αθήνα : Ascendant Pictures, 2006
Konular:

ΚΔΒΚ: Unknown

Detaylı Erişim Bilgileri ΚΔΒΚ: Unknown
Yer Numarası: 791 ΡΩΤ
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede  Rezerve