Trích dẫn APA

Ascendant Pictures, Towne, R., Farrell, C., & Hayek, S. (2006). Ρώτα τον άνεμο. Αθήνα: Ascendant Pictures.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ascendant Pictures, Robert Towne, Colin Farrell, và Salma Hayek. Ρώτα τον άνεμο. Αθήνα: Ascendant Pictures, 2006.

Trích dẫn MLA

Ascendant Pictures, Robert Towne, Colin Farrell, và Salma Hayek. Ρώτα τον άνεμο. Αθήνα: Ascendant Pictures, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.