שליחה במסרון: Ιστορία των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.