Ιστορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. ΙΙ /

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Droysen, Johann Gustav, 1808-1884 (Author)
অন্যান্য লেখক: Αποστολίδης, Ρένος Ηρ., 1924-2004 (Author of introduction, etc., Translator), Αποστολίδης, Ήρκος Ρ. (Editor), Αποστολίδης, Στάντης Ρένος (Editor)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Greek
German
প্রকাশিত: Αθήναι : Alpha Τράπεζα, 2002
সংস্করন:3η έκδ., θεωρημένη
বিষয়গুলি:

ΚΔΒΚ: Δανειστική συλλογή - Αναγνωστήριο

হোল্ডিংসের বিবরণ ΚΔΒΚ: Δανειστική συλλογή - Αναγνωστήριο
ডাক সংখ্যা: 938.1 DRO
প্রতিলিপি Unknown লভ্য  এই স্থানে হোল্ড করুন