Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

全面介绍

Αποθηκεύτηκε σε:
书目详细资料
主要作者: Dieren, Over (Συγγραφέας)
企业作者: Καρακώτσογλου (Μεταφραστής)
格式: 图书
语言:Greek
Dutch
出版: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
丛编:About pets
主题:

ΚΔΒΚ: Unknown

持有资料详情 ΚΔΒΚ: Unknown
索引号: 597 DIE
复印件 Unknown 可用  预订