Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dieren, Over (Tác giả)
Tác giả của công ty: Καρακώτσογλου (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Greek
Dutch
Được phát hành: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
Loạt:About pets
Những chủ đề:

ΚΔΒΚ: Unknown

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Unknown
Số hiệu: 597 DIE
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ