Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Dieren, Over (Συγγραφέας)
Autor Corporativo: Καρακώτσογλου (Μεταφραστής)
Formato: Livro
Idioma:Greek
Dutch
Publicado em: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
Colecção:About pets
Assuntos:

ΚΔΒΚ: Unknown

Detalhes do Exemplar ΚΔΒΚ: Unknown
Área/Cota: 597 DIE
Cód. Barras: Unknown Disponível  Localização