Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Dieren, Over (Autor)
Korporacja: Καρακώτσογλου (Tłumacz)
Format: Książka
Język:Greek
Dutch
Wydane: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
Seria:About pets
Hasła przedmiotowe:

ΚΔΒΚ: Unknown

Szczegóły zapisu ΚΔΒΚ: Unknown
Sygnatura: 597 DIE
Egzemplarz Unknown Dostępne  Zamów