Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Dieren, Over (مؤلف)
مؤلف مشترك: Καρακώτσογλου (المترجم)
التنسيق: كتاب
اللغة:Greek
Dutch
منشور في: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
سلاسل:About pets
الموضوعات:

ΚΔΒΚ: Unknown

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Unknown
رقم الطلب: 597 DIE
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة