Suspiria

Η ταινία ξεκινάει σκοτεινά με την πρωταγωνίστρια να μεταβαίνει με ταξί στη σχολή κατά τη διάρκεια μιας δυνατής νυχτερινής καταιγίδας που στοιχειώνει το τοπίο. Φτάνοντας στη σχολή παρατηρεί μια νεαρή κοπέλα να βγαίνει τρομαγμένη ξεστομίζοντας ταυτόχρονα ορισμένα «ακατανόητα» λόγια και στη συνέχεια να...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Seda Spettacoli (Nhà sản xuất)
Tác giả khác: Argento, Dario, 1940- (Giám đốc), Bucci, Flavio, 1947- (Người thi hành), Casini, Stefania (Người thi hành), Harper, Jessica, 1949- (Người thi hành)
Định dạng: Phần mềm eBook
Ngôn ngữ:Italian
Greek
Được phát hành: [χ.τ.] : Seda Spettacolli, c1977
Những chủ đề:

ΚΔΒΚ: Unknown

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Unknown
Số hiệu: 791 SUS
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ