Γκρατσιέλλα /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lamartine, Alphonse De, 1790-1869 (Autor)
Kolejni autorzy: Βαταλάς, Μανώλης Αγ. (Tłumacz)
Format: Książka
Język:Greek
French
Wydane: Αθήναι : Στ. Δαρέμα, [19--]
Hasła przedmiotowe:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Szczegóły zapisu ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Sygnatura: ΞΜ LAM
Egzemplarz Unknown Not for loan