Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Frank, Anne, 1929-1945 (लेखक)
अन्य लेखक: Καλλιγάς, Κωνσταντίνος Π., 1928-1993 (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
Dutch
प्रकाशित: Αθήναι : Ενωμένοι Εκδότες, 1956
विषय:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
बोधानक: ΞΜ FRA
प्रति Unknown Not for loan