Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ /

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Frank, Anne, 1929-1945 (Author)
অন্যান্য লেখক: Καλλιγάς, Κωνσταντίνος Π., 1928-1993 (Translator)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Greek
Dutch
প্রকাশিত: Αθήναι : Ενωμένοι Εκδότες, 1956
বিষয়গুলি:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

হোল্ডিংসের বিবরণ ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
ডাক সংখ্যা: ΞΜ FRA
প্রতিলিপি Unknown Not for loan