Αποστολή με SMS: Nouveau dictionnaire des passagers francois-allemand et allemand-francois, oder, Neues Franzoesisch-Deutsches und Deutsch-Franzoesisches Woerter-Buch :