Trích dẫn APA

Koepp, D., Hofflund, J., & Polone, G. (1999). Οι ψίθυροι των πνευμάτων: Stir of echoes. [χ.τ.]: Σινεμά.

Trích dẫn kiểu Chicago

Koepp, David, Judy Hofflund, và Gavin Polone. Οι ψίθυροι των πνευμάτων: Stir of Echoes. [χ.τ.]: Σινεμά, 1999.

Trích dẫn MLA

Koepp, David, Judy Hofflund, và Gavin Polone. Οι ψίθυροι των πνευμάτων: Stir of Echoes. [χ.τ.]: Σινεμά, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.