Η βραδύτητα /

Στη "Bραδύτητα" ο Mίλαν Kούντερα συγκρίνει τη γλυκύτητα της ανάμνησης μιας υπέροχης ερωτικής νύχτας στον 18ο αιώνα με τη στυφή γεύση μιας τραγελαφικής ερωτικής νύχτας σήμερα. Tο βιβλίο αποδεικνύει ότι βραδύτητα είναι ο ρυθμός της απόλαυσης και της μνήμης και ταχύτητα ο ρυθμός της μη ικανοπ...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Kundera, Milan, 1929- (Author)
অন্যান্য লেখক: Βελέντζας, Σεραφείμ (Translator)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Greek
French
প্রকাশিত: Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ.Κολλάρου, 1996.
সংস্করন:3η έκδ.
মালা:Ξένη λογοτεχνία / Βιβλιοπωλείον της Εστίας
বিষয়গুলি:

ΚΔΒΚ: Unknown

হোল্ডিংসের বিবরণ ΚΔΒΚ: Unknown
ডাক সংখ্যা: ΞΜ KUN
প্রতিলিপি Unknown Not for loan

ΚΔΒΚ: Δανειστική συλλογή - Ισόγειο

হোল্ডিংসের বিবরণ ΚΔΒΚ: Δανειστική συλλογή - Ισόγειο
ডাক সংখ্যা: ΞΜ KUN
প্রতিলিপি αντ.1 লভ্য  এই স্থানে হোল্ড করুন