Συμφωνία έξυπνος διορθωτής κειμένων

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (المنتج)
التنسيق: برمجيات كتاب الكتروني
اللغة:Greek
منشور في: Αθήνα : Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 2000
الطبعة:1.0 έκδ.
الموضوعات:

ΚΔΒΚ: Unknown

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Unknown
رقم الطلب: 006 ΣΥΜ
النسخة Unknown متاح  أحجز النسخة