Αμφιτρύωνας /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Moliere, 1622-1673 (लेखक)
अन्य लेखक: Πολίτης, Γ.Ν., 1889-1973 (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
French
प्रकाशित: Αθήνα : Ίκαρος, 1948
श्रृंखला:Collection de l' institut Francais d' Athenes ; 9
विषय:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
बोधानक: 842 MOL
प्रति Unknown Not for loan