Το εργαστήρι της πληροφορικής βοήθημα για το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο και στο λύκειο /

Μια συμπαραγωγή της Tessera Multimedia και του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υποστηρίζει τη διδασκαλία του­ μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Phần mềm eBook
Ngôn ngữ:Greek
Được phát hành: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, [200-;]
Những chủ đề:

ΚΔΒΚ

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ
Số hiệu: 006 ΕΡΓ
Sao chép Δεν δανείζεται