Το εργαστήρι της πληροφορικής βοήθημα για το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο και στο λύκειο /

Μια συμπαραγωγή της Tessera Multimedia και του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υποστηρίζει τη διδασκαλία του­ μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: برمجيات كتاب الكتروني
اللغة:Greek
منشور في: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, [200-;]
الموضوعات:

ΚΔΒΚ

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ
رقم الطلب: 006 ΕΡΓ
النسخة Δεν δανείζεται