Trích dẫn APA

(2001). Ανακαλύπτω τον κόσμο: διασκεδάζω μαθαίνοντας. Αθήνα: inte*learn.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ανακαλύπτω τον κόσμο: διασκεδάζω μαθαίνοντας. Αθήνα: inte*learn, 2001.

Trích dẫn MLA

Ανακαλύπτω τον κόσμο: διασκεδάζω μαθαίνοντας. Αθήνα: inte*learn, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.