Trích dẫn APA

Kundera, M., & Τσάκαλης, Α. (1985). Το αστείο. Αθήνα: Κάλβος.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kundera, Milan, và Αντρέας Τσάκαλης. Το αστείο. Αθήνα: Κάλβος, 1985.

Trích dẫn MLA

Kundera, Milan, và Αντρέας Τσάκαλης. Το αστείο. Αθήνα: Κάλβος, 1985.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.