Χρήσιμες συμβουλές για να κάνετε Αναζήτηση

Αναζητήση με χαρακτήρες μπαλαντέρ

Για να κάνετε αναζήτηση με μόνο ένα χαρακτήρα ως μπαλαντέρ χρησιμοποιείστε το σύμβολο ? .

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε την λέξη "text" ή "test" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

te?t

Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς χαρακτήρες, 0 ή και περισσότερους, ως μπαλαντέρ χρησιμοποιήστε το σύμβολο* .

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τις λέξεις test, tests ή tester, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

test*

Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και μέσα στη λέξη.

te*t

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα * και ? σαν πρώτους χαρακτήρες μίας λέξης.

Αναζήτηση ασαφούς όρου - Fuzzy Search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος όρου αναζήτησης μιας μόνο λέξης. Για παράδειγμα για να αναζητήσετε ένα όρο του οποίου η ορθογραφία μοιάζει με την λέξη "roam" χρησιμοποιήστε την αναζήτηση ασαφούς όρου:

roam~

Αυτή η αναζήτηση θα βρεί όρους όπως foam και roams.

Εάν εισάγετε μια επιπλέον παράμετρο μπορείτε να ορίσετε και την επιθυμητή εγγύτητα Η τιμή είναι μεταξύ 0 και 1. Χρησιμοποιώντας τιμή πλησιέστερη στο 1, θα ταυτιστούν μόνο όροι με υψηλότερη εγγύτητα. Για παράδειγμα:

roam~0.8

Η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν δηλωθεί η παράμετρος είναι 0.5.

Αναζήτηση συγγενών όρων - Proximity Search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος όρου Πολλαπλών λέξεων. Για παράδειγμα, για να αναζήτησετε τις λέξεις economics και keynes που έχουν απόσταση 10 λέξεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε:

"economics Keynes"~10
Αναζήτηση σε Εύρος - Range Search

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση σε εύρος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες { } . Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τον όρο που ξεκινά με το γράμμα A, B, ή C χρησιμοποιήστε:

{A TO C}

Το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πεδία που έχουν αριθμούς, όπως για παράδειγμα το Έτος:

[2002 TO 2003]
Ενίσχυση Βαρύτητας Όρου

Για να εφαρμόσετε περισσότερη βαρύτητα σε ένα όρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα ^ . Για παράδειγμα μπορείτε να δοκιμάσετε την παρακάτω αναζήτηση:

economics Keynes^5

Το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στον όρο "Keynes"

Λογικοί Τελεστές - Boolean Operators

Οι Λογικοί Τελεστές μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε όρους. Οι τελεστές που επιτρέπονται είναι οι εξής: AND, +, OR, NOT και -.

Σημείωση: Οι Λογικοί Τελεστές πρέπει να εισάγονται πάντα με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

AND

Ο Τελεστής AND είναι ο προεπιλεγμένος τελεστής σύνδεσης. Αυτό σημαίνει πως εάν δεν οριστεί Λογικός Τελεστής μεταξύ των δύο όρων, χρησιμοποιείται ο Τελεστής AND. Ο Τελεστής AND αντιστοιχίζει εγγραφές όπου και οι δυο όροι αναζήτησης περιέχονται σε οποιοδήποτε πεδίο της εγγραφής.

Για να αναζητήσετε τις εγγραφές που περιέχουν τον όρο "economics" και τον όρο "Keynes" χρησιμοποιήστε το ερώτημα:

economics Keynes

ή

economics AND Keynes
+

Ο Τελεστής "+" απαιτεί από τον όρο που εισάγεται μετά το σύμβολο "+" να υπάρχει σε κάποιο από τα πεδία της εγγραφής.

Για να αναζητήσετε εγγραφές που πρέπει να περιέχουν τον όρο"economics" και μπορεί να περιέχουν τον όρο "Keynes" χρησιμοποιήστε το ερώτημα:

+economics Keynes
OR

Ο Τελεστής OR συνδέει δύο όρους και βρίσκει μια εγγραφή που περιέχει οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς.

Για να αναζητήσετε έγγραφα που περιέχουν τους όρους "economics Keynes" ή μόνο τον όρο "Keynes" χρησιμοποιήστε το ερώτημα:

"economics Keynes" OR Keynes
NOT

Ο Τελεστής NOT αποκλείει εγγραφές που περιέχουν τον όρο που εισάγεται μετά την λέξη NOT.

Για να αναζητήσετε έγγραφα που περιέχουν τον όρο "economics" αλλά όχι τον όρο "Keynes" χρησιμοποιήστε το ερώτημα:

"economics" NOT "Keynes"

Σημείωση: Ο Τελεστής NOT δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ένα όρο. Για παράδειγμα, η ακόλουθη αναζήτηση δεν θα επιστρέψει κανένα αποτέλεσμα:

NOT economics
-

Ο Τελεστής "-" αποκλείει εγγραφές που περιέχουν τον όρο που εισάγεται μετά το σύμβολο "-" .

Για να αναζητήσετε έγγραφα που περιέχουν τον όρο "economics" αλλά όχι τον όρο "Keynes" χρησιμοποιήστε το ερώτημα:

economics -Keynes