Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

thumb|right|200px|Το επίσημο έμβλημα του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας. Η Αποστολική Διακονία αποτελεί τον επίσημο Εκκλησιαστικό Οργανισμό πού τελεί υπό την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ιδρύθηκε το έτος 1936 ( Α.Ν . 41/1936). Οργανωτικές αναπροσαρμογές έγιναν με τους Α.Ν. 2159/1940,976/1946, 126/1969 (άρθρο 36) και τον Κανονισμό 3/1969. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκκλησίας της Ελλάδος, (Ν. 590/1977, άρθρο 40) ''"η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τελούσα υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της Δ.Ι.Σ. μεριμνά διά τον προγραμματισμόν, της διοργάνωσιν και την εκτέλεσιν του καθ' όλου ιεραποστολικού και μορφωτικού έργου της Εκκλησίας"''. Ειδικότερα, σκοποί της Α.Δ. είναι:

1. Η μέριμνα για τον καταρτισμό και την επιμόρφωση Ιεροκηρύκων, Εξομολόγων και συνεργατών του εκκλησιαστικού έργου.

2. Η συστηματική μελέτη και οργάνωση γενικά του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, ο άρτιος καταρτισμός στελεχών και η συμπαράσταση στη σπουδάζουσα νεολαία.

3. Η ενίσχυση με κάθε πρόσφορο μέσο του ορθόδοξου φρονήματος του ελληνικού λαού, η ενημέρωση των επισκεπτόμενων ξένων την Ελλάδα, καθώς και η συμπαράσταση στους κατά τόπους ορθόδοξους φορείς για την ανάπτυξη της ορθόδοξης ιεραποστολής.

4. Η φροντίδα για την μόρφωση κοινωνικών εργατών της Εκκλησίας και για την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου.

5. Η μέριμνα για τις πάσης φύσεως εκδόσεις της Εκκλησίας.

6. Η προετοιμασία εκκλησιαστικών εκπομπών και δημοσιευμάτων για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ως και η παραγωγή μορφωτικού οπτικοακουστικού υλικού. Παρέχεται από τη Wikipedia
Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 163 για την αναζήτηση 'Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος', χρόνος αναζήτησης: 0,15δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
Έκδοση 1955
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
2
Έκδοση 1960
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
3
Έκδοση 1949
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
4
Έκδοση 1952
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
5
Έκδοση 1951
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
6
Έκδοση 1961
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
7
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
8
Έκδοση 1957
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
9
Έκδοση 1970
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
10
Έκδοση 1962
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
11
Έκδοση 1962
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
12
Έκδοση 1962
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
13
Έκδοση 1950
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
14
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
15
Έκδοση 1958
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
16
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
17
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
18
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
19
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
20
...Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος...
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email